Soczewki

Przetłoczenia typu sfera.

Głębokość i zakres średnic wg życzeń odbiorcy.

Gwarantowana jakość powierzchni

- brak pofałdowań i odgnieceń wewnątrz tłoczonych elementów.