Pobierz

ADAMUS Metalforming Sp. z o.o.

Do pobrania udostępniamy Państwu:

- aktualny certyfikat jakości ISO 9001:2015

pobierz Certyfikat UDT PN-EN ISO 9001:2015

- zatwierdzenie systemu jakości ISO za zgodność z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej wyrobów ciśnieniowych

pobierz Certyfikat systemu jakości wg dyrektywy 2014/68/UE

pobierz Załącznik do certyfikatu systemu jakości wg dyrektywy 2014/68/UE

Zrealizowaliśmy projekt pt.:
„Wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych przez ADAMUS Metalforming Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii plazmowego i tlenowego cięcia precyzyjnych i kształtowych elementów z blachy.”