Pobierz

Przedsiębiorstwo Produkcyjne ADAMUS
Agata i Rafał Dobija, Mateusz Adamus Spółka jawna

Do pobrania udostępniamy Państwu:

- aktualny certyfikat jakości ISO 9001:2009

pobierz Certyfikat UDT PN-EN ISO 9001:2009

- zatwierdzenie systemu jakości ISO za zgodność z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej wyrobów ciśnieniowych

pobierz Certyfikat systemu jakości wg dyrektywy 2014/68/UE

pobierz Załącznik do certyfikatu systemu jakości wg dyrektywy 2014/68/UE

Zrealizowaliśmy projekt pt.:
„Wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych przez PP ADAMUS w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii plazmowego i tlenowego cięcia precyzyjnych i kształtowych elementów z blachy.”